Med dagens system blir en röst på ett parti som inte kommer in i riksdagen en röst för motståndarsidan.