Mätningar av kokainrester i avloppsvatten har visat att kokainbruket är utbrett i alla stadsdelar och samhällsklasser.