Svenska kyrkan har reducerats till en ”lydig proselyt”, som går i politikernas koppel.