Vi måste tänka på våra närmaste grannländers säkerhet och lämna alliansfriheten bakom oss.