Det är stor skillnad mellan public service-bolagens bevakning av försvarsalliansen Nato i Finland och Sverige.