Utred även möjligheten att operera patienter i våra nordiska grannländer.