En tredjedel av åtgärderna för att nå klimatmålet saknas fortfarande.