Först kom pandemin, sedan kriget i Ukraina – och nu kan årets studenter få det svårt att komma in på högskolan.