Med livstidsdomen mot Hamid Noury har Sverige blivit en förebild för att öka trycket på den iranska regimen.