Vi borde rannsaka oss själva i stället för att jaga ämbetsmän och politiker.