I Pisadebatten kommer vinstdrivande skolkoncerner undan sitt ansvar.