Barn- och ungdomspsykiatrin behöver tillgång till flera olika metoder som kan komplettera varandra.