Sverige behöver ett fortsatt bredare samarbete över den förlamande blockgränsen.