Sänker en svensk bank priserna måste alla följa med för att inte tappa kunder. Den statliga banken SBAB bör därför sluta agera passivt och…