Hårdare straff är ingen långsiktig lösning på den allt grövre kriminaliteten i Sverige.