De nya riktlinjerna för bemanningssjuksköterskor innebär en sänkning av lönerna med 10–15 procent.