De sociala och ekonomiska följderna för samhället är mycket större än coronarisken för barn och ungdomar.