Det är bättre att titta tre månader tillbaka än ett år för att få en rättvis bild av prisökningarna i Sverige.