Förslaget att fler hyresrätter ska omvandlas till ägarlägenheter minskar tillgången till bostäder man kan få utan bostadslån.