Över 90 000 rapporter om misstänkta biverkningar av vaccineringen mot covid-19 har kommit in till Läkemedelsverket.