Med tanke på enfrågepartiet SD:s uppgång borde det finnas stora röster att på liknande sätt locka väljare till ett invandrarparti.