Trots accelererande klimatförändringar har huvudstadens politiker bestämt sig för att förtäta bostadsbebyggelsen.