Många gängkriminella har föräldrar som för vidare sina erfarenheter av våldsam konfliktlösning i krig till sina barn.