Genom beslutet att dra in pengarna till FN-organet Unrwa gör vi oss skyldiga till underlättande av en fortsatt massaker i Gaza.