Flera kvinnor över 60 år har drabbats av blodproppar.