Jag är intresserad av lösningarna på vår tids ödesfrågor. Politikerna väljer att vrida strålkastarljuset åt annat håll för att slippa stå…