I rapporteringen om de höga kostnaderna för drivmedel och el har man glömt bort skatterna.