Arbetet med ohälsosamma levnadsvanor är en stor och viktig utmaning för sjukvården.