INSÄNDARE. Rennäringen hotas när det blir enklare att öppna gruvor i det som EU och svenska statenkallar för ”grön omställning”. Den nya minerallagen kan innebära slutet för samisk kultur, skriver 17-åriga Ella-Karin Nårsa.