Dagens Nyheters läsare ger kortfattat sin syn på läget i Sverige och världen torsdagen den 24 november 2022.