Ett jätteprojekt som kommer att kosta skattebetalarna enorma summor.