Redan vid tillverkningen är elsparkcykeln en miljöbov. Det totala klimatavtrycket kommer aldrig att kompenseras av att den används.