Sverige har tagit emot hundratusentals muslimska flyktingar under de senaste decennierna.