Det är rätt vanligt att chefer i företag eller myndigheter får lämna sina jobb med kränkande motiveringar.