Boverket bör ge ut nya rekommendationer om den högsta mängden koldioxid inomhus.