Det är enkelt att ropa på hårdare straff som ger rubriker och blir tydlig valpropaganda.