Den svenska regeringen måste upphöra med sitt eftergivna och vädjande förhandlingssätt gentemot Turkiet.