Förhindra det svenska språkets utarmning genom att hjälpa unga förstå hur man använder ”var” och ”vart”.