Länsstyrelsen i Stockholm bör fastställa gränserna för ett skyddsområde runt fornlämningarna på Helgeandsholmen.