Studenter som följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer spärras från sin utbildning.