Att lämna ett parti under mandatperioden borde vara jämförbart med att lämna över sin plats till nästa partiföreträdare på tur.