När religionsfriheten kommer i konflikt med människovärdet väger skyddet av den enskildes liv och hälsa tungt.