Vårt samhälle behöver kultur för att bättre förstå sin samtid. Kulturens uppgift är inte att springa politikens ärenden genom politisk…