En regering över blockgränserna krävs för att vanligt folk i hela landet ska få en möjlighet att klara sin tillvaro.