Att i offentligheten skymfa något som av ett i landet verksamt trossamfund hålls heligt borde åter kriminaliseras.