Krav på vaccinationsbevis i vid religiösa sammankomster är förenligt med skyddet för religionsfriheten.