Förenta nationerna måste gå över till klimatvänliga video­konferenser, avstå från flygande och visa att man förstår vad som krävs.