Om alla regeringen resonerade som den svenska går vi mot en värld som vi snart inte kommer att känna igen.