Det måste finnas andra sätt att komma till rätta med skuggsamhället än en anmälningsplikt för offentliganställda.