Drop-in kön gick så långsamt framåt att jag uppmanades återkomma följande dag. Jag åkte hem utan att ha fått min tredje vaccindos.